SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
 • sprawdź szybki kalkulator OC
 • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
 • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Wniosek o umorzenie kary za brak OC – jak go złożyć?

Przykład - wniosek o umowanie kary brak ubezpieczenie OC

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest wymagane przepisami prawa. Brak ważnego OC wiąże się z niemożnością poruszania się samochodem w ruchu publicznym, a co więcej przewidziano w tym zakresie niemałe kary. Jeśli przegapiłeś lub zwlekałeś z zapłatą za ubezpieczenie OC, możesz otrzymać wezwanie do zapłaty. Sprawdź, co możesz zrobić, by karę umorzono.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pojazd może być zarejestrowany tylko wtedy, gdy posiada wystarczającą ochronę ubezpieczeniową. Są od tego wyjątki, ale nie dotyczą one aut osobowych, które poruszają się po drogach. Ubezpieczenie OC chroni kierowcę, posiadacza lub właściciela pojazdu przed zgubnymi roszczeniami osób trzecich.

Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej odpiera nieuzasadnione roszczenia i wynagradza poszkodowanym szkody w przypadku śmierci lub odniesienia obrażeń w wyniku wypadku, poniesienia strat majątkowych lub finansowych. Wypadek może stosunkowo łatwo doprowadzić do wielotysięcznych roszczeń, dlatego wykupienie skutecznego ubezpieczenia leży zatem zdecydowanie w interesie kierowcy.

Przymusowe posiadanie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni potencjalne ofiary ruchu. W większości przypadków mogą być pewni, że faktycznie będą mogli dochodzić swoich roszczeń. Pomocą dla poszkodowanych w ruchu drogowym zajmuje się odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy szkody.

Najczęstsze przypadki braku OC

Prawnie przywiązuje się dużą uwagę do ciągłości OC. Jednak niejednokrotnie zdarzają się przypadki, w których właściciel pojazdu nie ma ważnej polisy. Dlaczego? Powodów może być kilka:

 • przegapiony termin opłacenia składki OC,
 • brak automatycznego przedłużenia zawartej umowy na czas określony,
 • brak zawarcia nowej umowy z ubezpieczycielem po przerejestrowaniu pojazdu,
 • wypowiedzenie polisy OC z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym i niezadbanie o podpisanie umowy w innej firmie.

Co grozi za brak OC?

Brak zachowania ciągłości w polisie ubezpieczeniowej OC wiąże się z karami. Jak co roku, ich maksymalne kwoty na rok 2022 ustalił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wynoszą one odpowiednio:

 1. Dla samochodów osobowych:
 • do 3 dni spóźnienia: 1200 zł,
 • od 4 do 14 dni: 3010 zł,
 • powyżej 14 dni: 6020 zł.
 1. Dla samochodów ciężarowych:
 • do 3 dni: 1810 zł,
 • od 4 do 14 dni: 4520 zł,
 • powyżej 14 dni: 9030 zł.
 1. Dla pozostałych pojazdów:
 • do 3 dni: 200 zł,
 • od 4 do 14 dni: 500 zł,
 • powyżej 14 dni: 1000 zł.

Maksymalne kary przewidziano dla wielkich spóźnialskich, czyli tych, którzy zwlekają z zapłaceniem składki dłużej niż 14 dni. Dla osób, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni, przewidziano łagodniejszy wymiar kary:

 • 20% maksymalnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% maksymalnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Kto może wezwać do zapłacenia kary za brak OC?

O wysokości nałożonych kar decyduje UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), bo to ta instytucja odpowiada za kontrolę spełnienia tego ustawowego obowiązku. Jeżeli dojdzie do wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy na Twój pojazd, musisz liczyć się z otrzymaniem pisma z wezwaniem do zapłaty.

Czasami jednak pismo od UFG dotyczy tylko przedstawienia dokumentów, które potwierdzą ciągłość polisy OC. Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie dopełniło wszelkich formalności, by wpisać zawartą polisę do rejestru UFG. Otrzymanie takiego pisma nie wiąże się z karą. Musisz tylko dosłać do UFG kopię potwierdzenia zawarcia umowy OC z okresu, który Fundusz wskazał w wezwaniu. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego u danego ubezpieczyciela.

Czasami wezwania od UFG docierają do właścicieli pojazdów, których posiadaczami już nie są. Na przykład możesz dostać list wtedy, gdy sprzedałeś auto z ważną polisą OC (zawartą na Twoje dane). Wówczas wystarczy dosłać do Funduszu potwierdzenie zbycia pojazdu np. skan umowy kupna-sprzedaży lub kopię faktury. Będzie to dowód na to, że to nie Ty miałeś dopełnić obowiązku opłaty za składkę OC.

Umorzenie kary za brak OC – czy jest to możliwe?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwał Cię do zapłaty za brak OC, a Ty nie masz żadnego dowodu na to, że było ono zawarte? Cóż… lenistwo, niedbalstwo lub zapominalstwo ma swoje konsekwencje i, niestety, wiąże się z kosztami. Rzadko bowiem zdarza się, że UFG umorzy karę w takich sytuacjach.

Oczywiście zdarzają się wyjątki i można wnioskować o umorzenie kary za brak OC, ale trzeba mieć solidne argumenty. Zalicza się do nich bardzo ciężka sytuacja materialna lub życiowa, którą dodatkowo można udokumentować np.

 • brak pracy,
 • ciężka choroba,
 • śmierć żywiciela rodziny,
 • ogromne długi,
 • wzrost rat wielkiego kredytu,
 • utrata dorobku życia w wyniku pożaru, powodzi itp.,
 • bardzo ciężka sytuacja mieszkaniowa.

Tłumaczenie „zapomniałem / nie miałem wtedy środków itd.” nie wystarczy. Warunki, które uniemożliwiły Ci opłatę ubezpieczenia OC, muszą być naprawdę trudne i przede wszystkim udokumentowane (potwierdzone). W wyjątkowych przypadkach sytuacja, gdy przejściowy zły stan zdrowia doprowadził do tego, że właściciel pojazdu nie był w stanie zgłosić się do ubezpieczyciela po umowę OC, może być traktowana jako okoliczność łagodząca.

Jak złożyć do UFG wniosek o umorzenie kary za brak OC?

Stało się. Kara przyznana, a Ty masz podstawy, by wnioskować o jej umorzenie. Co musisz zrobić? Przede wszystkim musisz wejść na stronę UFG (np. tutaj) i stamtąd pobrać wniosek o umorzenie lub rozłożenie kary za brak OC na raty.

UFG - screen podstrony na której znajdziesz dokument z wnioskiem o umorzenie kary
UFG – screen podstrony na której znajdziesz dokument z wnioskiem o umorzenie kary

Warto w tym miejscu zapoznać się ze szczegółami regulaminu zniesienia kary, który również jest dostępny na stronie Funduszu.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą Twoją trudną sytuację materialną lub rodzinną. Może to być wypis ze szpitala, akt zgonu członka rodziny, wezwania do zapłaty zadłużenia kredytowego, nakaz eksmisji itd. Im więcej dokumentów załączysz, tym większe szanse, że Twoje prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.

Pamiętaj, aby nie koloryzować, wykazać skruchę i fakty.

Dodaj komentarz