SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
 • sprawdź szybki kalkulator OC
 • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
 • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Porzucony samochód – kto odpowiada? Jak pozbyć się porzuconego auta?

Porzucony samochód

Spotkanie porzuconego auta w większych miastach nie należy do rzadkości. Bardzo często samochód, zanim przyjmie postać wraku, jest demolowany, przez osoby wyjmujące z niego części. Może on zostać porzucony w dowolnym miejscu. Gdy zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, opuszczony pojazd zostaje szybko usunięty. Co, jednak gdy właściciel zostawił go na posesji prywatnej? Jak wówczas pozbyć się porzuconego samochodu?

Porzucone auto – kiedy jest wrakiem?

Możemy spotkać się z różnymi definicjami wraku auta. Dla ubezpieczyciela będzie nim pojazd, którego koszty naprawy przekraczają 100% (OC) lub 70% (AC).

Znacznie ważniejsza definicja wraku, z punktu widzenia osób, które chcą pozbyć się porzuconego auta, została zawarta w art.50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997. Zgodnie z tą ustawą wrak oznacza pojazd porzucony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan jasno wskazuję na to, że nie jest on używany.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak tablic rejestracyjnych nie zawsze oznacza brak możliwości ustalenia właściciela porzuconego auta. Możemy go znaleźć dzięki naklejce na przedniej szybie (pod warunkiem, że takowa się zachowała).

W sytuacji, gdy opuszczony pojazd spełnia warunki zawarte w powyższej ustawie, Straż Miejska lub policja ma pełne prawo do usunięcia samochodu z drogi. A to wszystko na koszt właściciela bądź posiadacza pojazdu.

Funkcjonariusze przy oględzinach pojazdu zwrócą także uwagę na:

 • dostępność dla otoczenia (otwarte drzwi, brak szyby),
 • stan, w jakim jest wnętrze,
 • wiek pojazdu.

Opuszczony samochód – przepisy

Opuszczony wrak auta

W powyższym artykule dowiedziałeś się o usuwaniu pojazdu z drogi. Co jednak oznacza to w praktyce?

Pojazd zostanie usunięty ze wszystkich rodzajów dróg publicznych, czyli:

 • Powiatowych,
 • Gminnych,
 • Wojewódzkich,
 • Krajowych,

A także ulic leżących w ich ciągu.

Co jednak z drogami wewnętrznymi (drogi rowerowe, parkingi i place)? Funkcjonariusze zastosują się do powyższego przepisu pod warunkiem, że droga wewnętrzna leży w obszarze strefy ruchu bądź strefy zamieszkania. Przepis ten nie zostanie wykorzystany przez funkcjonariuszy w innym przypadku. Chyba że jest on zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Czy tylko porzucony samochód może zostać usunięty z drogi?

Usunięcie samochodu przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej nie dotyczy tylko i wyłącznie wraków.

Pojazd może zostać usunięty, gdy:

 • stoi w miejscu zabronionym do postojów,
 • zagraża bezpieczeństwu na drodze,
 • utrudnia ruch drogowy.

W tym przypadku staż miejska wyznacza parking depozytowy, na który zostaje odholowany pojazd. Jego właściciel jest wówczas zobowiązany do pokrycia kosztów odholowania, a także parkowania.

Porzucone auto na prywatnej posesji – co zrobić?

Poważnym problemem może okazać się pojazd, który został porzucony na prywatnej posesji, która nie jest oznakowana jako strefa ruchu. Wówczas Funkcjonariusze mimo wezwania mogą odmówić interwencji. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Porzucone auto na drodze

Dobrym zabezpieczeniem dla właścicieli prywatnych posesji jest posiadanie zapisu w regulaminie parkingu, który mówi o terminie, jaki zostanie wyznaczony dla właściciela pojazdu, nim zostanie on odholowany.

Nawet gdy porzucone auto nie ma tablic rejestracyjnych, może się okazać, że na przedniej szybie widnieje naklejka. W ustaleniu tożsamości właściciela powinna pomóc nam policja, która poinformuje go o konieczności usunięcia pojazdu. Gdy znamy dane właściciela, możemy to zrobić samodzielnie, wysyłając od niego wezwanie nakazujące usunąć pojazd w wyznaczonym terminie. Warto zadbać o to, by właściciel pojazdu otrzymał list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy nie ustosunkuje się on do naszej prośby, mamy jasny dowód na to, że takową przedstawiliśmy mu. Brak reakcji ze strony właściciela nie pozostawia nam nic innego do wyboru, jak rozpoczęcie postępowania sądowego.

Zanim jednak się na nie zdecydujemy, warto zastanowić się, czy porzucony na terenie prywatnym pojazd nie stwarza zagrożenie. Może nim być potłuczona szyba lub cieknącą z samochodu benzyna.

Porzucone auto – jakie konsekwencje poniesie właściciel?

Według przepisów pojazd może przejść na własność gminy, gdy:

 • zostanie usunięty z drogi, jednak nie zostanie odebrany przez właściciela w ciągu 6 miesięcy,
 • w ciągu 6 miesięcy od usunięcia nie ustalono właściciela.

Co, jednak gdy ustalenie właściciela pojazdu jest możliwe? Z jakimi konsekwencjami zmierzy się osoba, która porzuciła pojazd?

 1. Mandat za porzucenie auta w miejscu publicznym

Policja ustaliła, że porzucony pojazd należał do Ciebie? W świetle prawa postępowanie takie jest zabronione, musisz więc liczyć się z konsekwencjami. W tym przypadku będzie to mandat osiągający nawet 500 zł za porzucenie auta w miejscu publicznym.

 1. Grzywna za porzucenie auta stwarzającego zagrożenie

Wysokość kary finansowej za porzucenie wraku wzrośnie, gdy pojazd będzie stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa. Kara z 500 zł wzrośnie do 1500 zł. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której pojazd nie uszkodził mienia czy ciała.

 1. Kara za brak polisy OC

Logiczne jest, że porzucone pojazdy w większości przypadków nie posiadają ważnej polisy OC. Jeśli policja ustali, kto jest właścicielem pojazdu, będzie musiał zmierzyć się on nie tylko z karą związaną z samym czynem, ale także brakiem polisy w sytuacji, gdy pojazd jest zarejestrowany.

 1. Koszt holowania i parkowania pojazdu

Pojazd, który jest usuwany przez Straż Miejską, trafia na parking depozytowy. Jeśli policja ustali, że jesteś jego właścicielem, poniesiesz wszystkie koszta związane z holowaniem. Oprócz tego poniesiesz koszt parkingu strzeżonego.

Często przy znalezieniu właściciela porzuconego pojazdu wszystkie koszta są sumowane. Łączna wartość wszystkich kar stanowi ogromne obciążenie portfela. Zdecydowanie większe niż wyrejestrowanie. Dodatkowo wyrejestrowany pojazd możemy zawieźć do Stacji Demontażu Pojazdów, która wypłaci nam niewielką, jednak zawsze jakąś sumę. W sytuacji, gdy porzucony pojazd zagraża bezpieczeństwu lub stanowi utrudnienie dla ruchu drogowego, jego właściciel (jeśli jest znany) zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia. Odmowa oznacza karę w wysokości nawet 5000 zł.

Dodaj komentarz