SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku – jak uzyskać?

Wypadek - Zadośćuczynienie z OC sprawcy

W codziennym życiu terminy: odszkodowanie i zadośćuczynienie wykorzystywane są zmiennie. Jednak w rzeczywistości oba się od siebie różnią. W szczególności, jeśli jesteśmy osobami poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym i ubiegamy się nie tylko o odszkodowanie, ale również zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Czym więc jest zadośćuczynienie z OC?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy a odszkodowanie

Zanim skupimy się na samym pojęciu zadośćuczynienia, w pierwszej kolejności warto wskazać na różnice pomiędzy nim a odszkodowaniem. W dużym uproszczeniu zadośćuczynienie dotyczy szkód niematerialnych. Wszystko to, co uległo zniszczeniu w wyniku kolizji lub wypadku podlega pod świadczenie, jakim jest odszkodowanie. Obejmuje ono nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale także przewożonych przedmiotów czy pokrycie kosztów leczenia, czy rehabilitacji.

Zadośćuczynienie z OC dotyczy z kolei sytuacji, w których osoba poszkodowana odniosła szkody z tytułu cierpienia psychicznego czy bólu. Jak łatwo się domyślić dochodzenie w sprawie odniesionego uszczerbku na zdrowiu psychicznym nie jest łatwe. Jednak pozwala zrekompensować straty poniesione przez osobę poszkodowaną.

Zadośćuczynienie z OC – na czym polega?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy przyjmuje postać świadczenia wypłacanego w gotówce. Dzięki tym środkom osobie poszkodowanej zostają zrekompensowane straty. Może dojść do sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku zginie. Wówczas osobami poszkodowanymi jest także rodzina zmarłego. Zadośćuczynienie jest swego rodzaju rekompensatą za poniesioną stratę i ból, który jej towarzyszy.

Co najważniejsze zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Jeśli więc jesteś osobą poszkodowaną, we wniosku powinieneś uwzględnić wszystkie poniesione krzywdy i straty. Jeśli nie wskażesz ich, nie możesz ubiegać się ponownie o dodatkowe zadośćuczynienie. Warto więc w takich sytuacjach korzystać z pomocy specjalistów. Pomogą oni przygotować wniosek uwzględniający wysokość kwoty, która jest w stanie zrekompensować poniesione krzywdy.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – od czego zależy jego wysokość?

Osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych, które odniosły nie tylko straty materialne, ale również osobiste, a także na tle psychicznym i zdrowotnym z pewnością zastanawiają się jakiej sumy mogą spodziewać się od ubezpieczyciela sprawcy. Jednak ze względu na trudności w jednoznacznym ocenieniu krzywdy poszkodowanego, wysokość zadośćuczynienie może być różna. Wpływ na kwotę, która zostanie nam wypłacona, mają takie czynniki jak:

  • rodzaj uszczerbku i jego stopień (trwały czy czasowy),
  • rodzaj, czas trwania i nasilenie cierpień psychicznych,
  • wpływ zdarzenia na życie poszkodowanego,
  • perspektywy zawodowe osoby poszkodowanej,
  • możliwość wystąpienia kalectwa, a także jej stopień,
  • wiek poszkodowanego,
  • stopień bezradności życiowej.

W przypadku, gdy w wyniku wypadku ginie bliska nam osoba, na wysokość zadośćuczynienie wpływ ma także rola zmarłej osoby, którą pełniła w rodzinie.

Dodaj komentarz