SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela

BMW - użytkowanie auta po śmierci właściciela

Samochód ma zawsze jednego właściciela lub kilku współwłaścicieli, którzy mają równe do niego prawa. Sprawa nieco komplikuje się w momencie, gdy dojdzie do śmierci osoby, w której posiadaniu znajdował się samochód. Jest to bardzo trudne przeżycie dla najbliższych, które dodatkowo wiąże się z problemami związanymi z pojazdem. Dowiedz się, jak wygląda w takiej sytuacji kwestia możliwości użytkowania samochodu oraz przepisania polisy OC.

Jak wygląda dziedziczenie samochodu po zmarłej osobie?

Każdy samochód, nawet ten, który nie jest używany na co dzień, musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Śmierć jego właściciela nie jest równoznaczna z tym, że polisa ta wygasa. Jest ona bowiem przypisana do konkretnego pojazdu, dlatego nie można w takiej sytuacji liczyć na to, że automatycznie przestanie ona obowiązywać.

Pojazd, podobnie jak inne cenne przedmioty należące do osoby zmarłej mogą być dziedziczone na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dziedziczenie ustawowe. Obowiązuje ona wtedy, gdy zmarły nie pozostawił po sobie żadnego testamentu i nie wskazał wyraźnie, do kogo ma należeć jego majątek. W pierwszej kolejności należy się on osobom najbliższy, czyli współmałżonkowi oraz dzieciom. Każda z tych osób otrzymuje majątek w identycznych częściach. Współmałżonek nie może otrzymać jednak mniej niż ¼ jego wartości.

Dziedziczenie może nastąpić również na podstawie testamentu. W tym dokumencie osoba zmarła dokładnie opisuje to, jaka część majątku należy się poszczególnym członkom rodziny. Przyjęcie lub odrzucenie spadku może nastąpić poprzez notarialne potwierdzenie decyzji lub w drodze postępowania sądowego. Dzięki temu użytkowanie samochodu po śmierci właściciela jest jak najbardziej możliwe.

Czy można jeździć samochodem po śmierci właściciela?

Osoba, która stała się posiadaczem samochodu po osobie zmarłej w wyniku dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu, musi zadbać o to, aby przerejestrować pojazd i stać się oficjalnym właścicielem. Można to zrobić wygodnie przez internet. W tym celu wystarczy wysłać wniosek elektroniczny i potwierdzić swoją tożsamość profilem zaufanym. Innym rozwiązaniem jest wizyta w urzędzie, w którym należy złożyć stosowne dokumenty. Komplet takich dokumentów powinien zawierać przede wszystkim:

  • akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzony notarialnie lub sądowo,
  • wniosek o zarejestrowanie pojazdu,
  • ważną polisę OC,
  • dokument tożsamości nowego właściciela,
  • dowód rejestracyjny,
  • opcjonalnie kartę pojazdu.

Polskie prawo nie wskazuje terminu, w jakim powinno nastąpić przerejestrowanie samochodu na nowego właściciela, ale warto zrobić to jak najszybciej. Nie jest to usługa darmowa, gdyż za wydanie nowych dokumentów pojazdu trzeba zapłacić określoną kwotę, która wynosi obecnie 180,50zł. Jeśli otrzymany w spadku pojazd jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do remontu, to nowy właściciel może także go zezłomować i wyrejestrować. Nic nie stoi na przeszkodzie także w tym, aby spadkobierca zdecydował się na sprzedaż samochodu.

Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela – co zrobić z OC?

Jak już zostało wspomniane, OC nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela. Obowiązuje ono aż do chwili, gdy ubezpieczenie to traci swoją ważność. Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela jest jak najbardziej możliwe, gdyż polisa przechodzi wraz z pojazdem. Nowy właściciel musi pamiętać o tym, że ubezpieczenie to w takim przypadku nie wznowi się automatycznie. Oznacza to, że niezbędne jest wykupienie nowej polisy nieco wcześniej, aby nie doszło do przerw w ciągłości jej obowiązywania. Nawet jeden dzień zwłoki może wiązać się z wysokimi karami finansowymi.

Spadkobierca ma także prawo do tego, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wcześniej, jeśli znalazł interesującą ofertę i chce z niej skorzystać. W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby nie płacić podwójnego ubezpieczenia, gdyż jest to po prostu nieopłacalne. Wyliczając nową składkę, towarzystwo ubezpieczeniowe pod uwagę weźmie zaistniałą sytuację, dlatego cena polisy może znacząco różnić się od dotychczasowej.

Ubezpieczenie samochodu po śmierci właściciela – jak o nie zadbać?

W przypadku, gdy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, w którym wyraźnie wskazała, kto ma być nowym właścicielem samochodu, sprawa związana z ubezpieczeniem jest dość łatwa do rozwiązania. Jeśli jednak nie ma testamentu, bardzo często prowadzone jest postępowanie sądowe, które ma na celu w odpowiedni sposób podzielić pozostawiony majątek. Takie sprawy nierzadko ciągną się miesiącami lub nawet latami. Jeśli w międzyczasie polisa będzie zbliżała się do końca, to konieczne jest jej przedłużenie. Brak ubezpieczenia OC wiąże się bowiem z wysokimi karami, które naliczane są za nawet jeden dzień spóźnienia. Ubezpieczenie samochodu po śmierci właściciela powinno zostać opłacone w równym stopniu przez każdego z potencjalnych spadkobierców.

Jeśli lista potencjalnych spadkobierców jest znana to łatwo ustalić, na kim ciąży obowiązek zapłacenia za polisę OC. Jest to trudniejsze, gdy szukaniem takich osób musi zająć się sąd. Takie sytuacje mają miejsce przede wszystkim wtedy, gdy zmarły nie miał bliskiej rodziny i trzeba dotrzeć do dalszych krewnych.

Śmierć właściciela pojazdu a AC- co trzeba wiedzieć?

Dobrowolne ubezpieczenia, które mógł wykupić zmarły, takie jak AC, NNW czy assistance najczęściej wygasają w chwili śmierci właściciela pojazdu. Można również zdecydować się na ich zakup już w trakcie postępowania sądowego, jeśli potencjalni spadkobiercy korzystają z samochodu i doszli do porozumienia w tej kwestii. Jeśli w tym czasie dojdzie do szkody, to wypłata ubezpieczenia będzie możliwa jednak dopiero po ustaleniu nowego właściciela pojazdu.

Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela jest jak najbardziej możliwe, ale wiąże się z koniecznością załatwienia kilku niezbędnych formalności. Po ustaleniu prawowitego spadkobiercy, przerejestrowaniu samochodu można bez przeszkód z niego korzystać. Należy pamiętać jednak o obowiązkach ciążących na nowym właścicielu, takich jak zakup polis OC, gdy dotychczasowa straci swoją ważność.

Dodaj komentarz