SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
 • sprawdź szybki kalkulator OC
 • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
 • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Ubezpieczenie samochodu przeznaczonego na wynajem

Auto na wynajem - ubezpieczenie

Jeśli wynajmujesz samochód za granicą, będzie on w zasadzie ubezpieczony tak samo jak w Polsce. Ważna polisa OC pojazdu obowiązuje wszystkie wypożyczalnie. Istnieją jednak charakterystyczne, dodatkowe pakiety, które można dokupić dla większej ochrony ubezpieczeniowej. Możesz z nich skorzystać również wtedy, gdy po prostu oddajesz swój samochód do warsztatu i wypożyczasz inne auto na kilka dni. Jakie to pakiety? Sprawdź.

Podstawowe ubezpieczenie wynajmowanego samochodu

Podstawowym i jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu przeznaczonego na wynajem jest polisa OC. Chroni ona użytkownika pojazdu przed finansowymi roszczeniami osób, które zostaną poszkodowane w wyniku wyrządzonej przez niego szkody. Standardowo polisa OC chroni najemcę lub kierowcę wynajmowanego samochodu przed:

 • szkodami na osobie,
 • szkodami na mieniu.

Suma gwarancyjna ochrony ubezpieczeniowej OC nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • 5 210 000 euro w odniesieniu do osób, do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje ubezpieczenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • 1 050 000 euro przy szkodach na mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych.

Podstawowe ubezpieczenie pokrywa więc koszty szkód, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z wypożyczonego pojazdu.

Ubezpieczenie samochodu na wynajem – wykluczenia

Niektóre ubezpieczalnie stosują zapisy, w których twierdzą, że ubezpieczenie OC przysługuje tylko osobie, która podpisała umowę wynajmu samochodu, a nie innemu kierowcy, który się nim przemieszczał. Tymczasem jest to twierdzenie niezgodne z przepisami ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach. Polisa OC jest przypisana do pojazdu, a nie do kierowcy.

Wypożyczalnia nie może więc wykluczyć kierującego samochodem z ochrony odpowiedzialności cywilnej. Natomiast ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli szkoda zostanie wyrządzona:

 • na skutek umyślnego działania kierowcy,
 • kiedy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • samochodem, który został skradziony,
 • kierujący pojazdem nie posiadał odpowiednich uprawnień.

Mogą też zostać uwzględnione inne, odrębne wykluczenia, o których należy przeczytać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa nie wypłaci poszkodowanemu odszkodowania i kierowca, który doprowadził do szkody, będzie musiał pokryć zobowiązania z własnej kieszeni.

Autocasco – kolejne ubezpieczenie samochodu przeznaczonego na wynajem

Polisa AC to kolejne ubezpieczenie, na które zawsze można liczyć w przypadku wypożyczania samochodu. Firmy, które oferują auta na wynajem, w ten sposób chronią interesy swoje i klientów. Z jednej strony mogą liczyć na odszkodowanie, jeżeli najemca wyrządzi szkody na ich własności, a z drugiej dają wynajmującemu samochód poczucie spokoju. Gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu, kierujący wynajętym pojazdem nie będzie musiał w całości ponosić kosztów naprawy uszkodzeń z własnej kieszeni.

Zazwyczaj ubezpieczenie AC na wypożyczony samochód uwzględnia wkład własny klienta, który spowodował szkodę. Wypożyczalnie stosują różne zabezpieczenia na wypadek, gdyby najemca odmawiał pokrycia części strat. Najczęściej jest to depozyt składany w dniu wynajmu lub kaucja wpłacana podczas podpisywania umowy. Jeżeli wypożyczone auto zostanie oddane w nienaruszonym stanie, rzeczy lub pieniądze klienta wracają do jego rąk. Podobnie jest w przypadku, gdy najemca wyrządzi szkodę, ale zdecyduje się pokryć część strat. Wówczas po uregulowaniu zobowiązania rzeczy lub pieniądze pozostawione w depozycie zostaną mu oddane.

Dodatkowe ubezpieczenie wynajętego samochodu – rodzaje

W sekcji o ubezpieczeniach w umowach wypożyczenia samochodu można znaleźć również skróty, które dotyczą polis oferowanych tylko na czas umowy najmu pojazdu. Obowiązują one na całym świecie.

Większość z nich w Polsce znana jest jako pakiet NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) lub assistance, które zapewniają pomoc w razie awarii pojazdu, odholowanie z miejsca zdarzenia, podstawienie samochodu zastępczego, opiekę medyczną, rezerwację miejsc noclegowych itp. Jednak dla lepszej orientacji warto wiedzieć, pod jakimi innymi skrótami mogą „ukrywać się” te ubezpieczenia.

 • CDW (Collision Damage Waiver), czyli ubezpieczenie od skutków kolizji. Wypożyczalnia oferuje je w cenie najmu, aby najemca nie musiał wypłacać odszkodowania za wyrządzone szkody. Oczywiście ustalane są progi takiej ochrony, najczęściej w granicach 1500-3000 euro.
 • PAI (Personal Accident Insurance), czyli ubezpieczenie, które działa jak NNW. W razie wypadku poszkodowani uczestnicy (kierowca i pasażerowie wynajętego samochodu) mogą liczyć na wypłatę dodatkowego odszkodowania, bez względu na to, kto był sprawcą zdarzenia.
 • SCDW (Super Collision Damage Waiver) to rozszerzony wariant ubezpieczenia CDW. Uwzględnia mniejszy, a nawet i równy 0 euro udział własny w pokryciu kosztów odszkodowania w razie spowodowania wypadku lub uszkodzenia samochodu.
 • TW (Theft Waiver) jest to dodatkowy pakiet ubezpieczenia, które chroni od kradzieży i utraty wynajętego samochodu. Gdy dojdzie do takich zdarzeń, wypożyczalnia może liczyć na odszkodowanie za utracony pojazd. W takiej sytuacji najemca traci jedynie udział własny, który określa odpowiedni zapis w umowie.

Ceny ubezpieczeń wynajmowane samochodu – kto płaci?

Wynajmujący musi zapewnić podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenia OC w cenie najmu. Wypożyczalnie raczej zawsze wykupują też autocasco na swoje samochody i ono też wliczone jest w koszt wynajęcia pojazdu. Inaczej sprawa wygląda z ubezpieczeniami dodatkowymi. Tutaj za komfort i zabezpieczenie swoich finansów musisz zapłacić.

Stawki dodatkowych ubezpieczeń ustalane są za każdy dzień wynajmu auta. Średnio są to kwoty netto rzędu:

 • od 13 do 25 euro za CDW,
 • od 8,5 do 12 euro za PAI,
 • od 12 do 30 euro za SCDW,
 • od 6 do 15 euro za TW.

Po przeliczeniu na złotówki i założeniu, że samochód będzie wynajmowany przez tydzień, tworzy się pokaźna suma. Jednak czasami lepiej raz zainwestować, niż później martwić się o to, jak pokryć straty wyrządzone z własnej winy.

Dodaj komentarz