SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
 • sprawdź szybki kalkulator OC
 • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
 • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Skarga na ubezpieczyciela do KNF – gdzie i jak ją złożyć?

Komputer - skarga na ubezpieczyciela do KNF

Problemy z ubezpieczycielem to dość powszechne zjawisko, z którym spotyka się wiele osób. Zdarza się bowiem dość często, że wypłacone odszkodowanie zostało naliczone w niewłaściwy sposób i zostało zaniżone. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i uważasz, że ubezpieczyciel postąpił w niewłaściwy sposób, to możesz skorzystać z możliwości złożenia skargi do KNF. Dowiedz się, czym jest ta instytucja i w jaki sposób przebiega proces składania takiego wniosku.

Czym jest KNF i jak może pomóc w walce z nieuczciwym ubezpieczycielem?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja sprawująca nadzór nad całym sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym itd. Kontroluje ich pracę i weryfikuje, czy jest ona zgodna z obowiązującym powszechnie prawem. Jej organ, jakim jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę pośrednika między konsumentami a instytucjami, co oznacza, że zajmuje się również rozwiązywaniem różnego rodzaju sporów.

Skarga do KNF na ubezpieczyciela – kiedy warto ją złożyć?

W przypadku instytucji, jaką jest KNF, skarga może zostać złożona dopiero po otrzymaniu decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania i złożeniu pisemnego odwołania od niej bezpośrednio do ubezpieczyciela. Jeśli odpowiedź na wysłane odwołanie jest niesatysfakcjonująca, to ostatecznym krokiem jest zwrócenie się o pomoc do KNF. Z takiej możliwości warto skorzystać przede wszystkim w sytuacji, gdy ubezpieczyciel:

 • nie dotrzymuje konkretnych terminów,
 • zwleka z wypłatą należnego odszkodowania,
 • nie wywiązuje się z podjętych decyzji,
 • stosuje nieprawidłowe sposoby likwidacji szkód,
 • bezpodstawnie zaniża wysokość odszkodowania.

Bardzo często zdarza się także, że towarzystwa chcąc przyciągnąć klientów, oferują bardzo niskie stawki za polisę OC licząc na to, że kupią oni również u konkretnego ubezpieczyciela również inne produkty. Może to skutkować zdecydowanie niższymi kwotami ubezpieczeń, na jakie mogą liczyć. Są to niedozwolone praktyki, które są podstawą do złożenia karki w KNF.

Skarga na ubezpieczyciela do KNF – jak to zrobić?

Skarga do KNF na ubezpieczyciela może zostać złożona na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie zażalenia oraz niezbędnych dokumentów do osobiście w siedzibie Departamentu Ochrony Klientów KNF, która zlokalizowana jest w Warszawie. Taka wizyta jest konieczna, gdy do wniosku dołączasz wiele załączników, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój całej sprawy. Drugim sposobem, który jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z dostępnych na stronie KNF gotowych wzorów, które można wypełnić na komputerze i przesłać drogą elektroniczną.

Po otrzymaniu przesłanej skargi KNF zbada sprawę i zwróci się do ubezpieczyciela, którego ona dotyczy, aby odniósł się do całej sytuacji i wyjaśnił zaistniałe nieprawidłowości. Instytucja ta może nałożyć kary finansowe na nieuczciwego ubezpieczyciela, jeśli dowiedzie, że stosuje on niedopuszczalne praktyki.

Jak przebiega proces składania skargi do KNF?

Warto mieć na uwadze to, że KNF jako organ nadzorczy nie zajmuje się pojedynczymi sprawami. Z tego względu wszelkie skargi na ubezpieczyciela muszą trafić do Rzecznika Finansowego, który podejmie próbę zdobycia wyjaśnień od nieuczciwego towarzystwa. Osoby poszkodowane przez ubezpieczyciela mogą skorzystać z takich form pomocy Rzecznika Finansowego, jak:

 • porada telefoniczna lub mailowa,
 • postępowanie interwencyjne,
 • postępowanie polubowne,
 • wsparcie w przypadku, gdy sprawa została skierowana na drogę sądową.

Postępowanie interwencyjne polega przede wszystkim na przygotowaniu przez pracujących dla Rzecznika Finansowego ekspertów opinii i argumentacji, która może przekonać ubezpieczyciela do zmiany decyzji. Niekiedy rozwiązanie to może dać oczekiwany efekt i skutkować tym, że towarzystwo np. wypłaci odszkodowanie lub zwiększy jego wysokość.

Postępowanie polubowne ma miejsce wtedy, gdy obie ze stron, czyli ubezpieczyciel oraz ubezpieczony zgadzają się na konkretne ustępstwa i chcą wypracować rozwiązania, które będą dla nich satysfakcjonujące. Może ono toczyć się niezależnie do postępowania polubownego. Ostatnim sposobem na rozwiązanie sytuacji jest skierowanie jej na drogę sądową. Opinia Rzecznika Finansowego nie jest wiążąca dla tej instytucji, ale może mieć ogromny wpływ na to, jaki wyrok zapadnie w tej sprawie.

Rzecznik Finansowy nie może on nakazać ubezpieczycielowi zmiany wydanej decyzji, gdyż nie ma takiego prawa. Może to zrobić dopiero KNF, które jest w stanie skutecznie ukarać towarzystwo stosujące nieuczciwe praktyki. Skarga na ubezpieczyciela do KNF jest więc ostatecznym krokiem, jaki można podjąć, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Do jakich jeszcze instytucji można zgłosić się po pomoc?

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą skorzystać nie tylko z pomocy Rzecznika Finansowego czy Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucją, która także świadczy pomoc, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zajmuje się głównie wypłatą świadczeń dla ofiar wypadków, które spowodowane zostały przez właścicieli pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC, a także przejmuje na siebie obowiązek wypłaty odszkodowań od towarzystw, które ogłosiły upadłość. UGG prowadzi również rejestr szkód i umożliwia weryfikację, czy dany pojazd posiada ważną polisę OC.

W przypadku, gdy umowa podpisywana z ubezpieczycielem budzi niepokój, gdyż zawiera niedozwolone klauzule, to klient może zgłosić ten fakt do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi spis takich nielegalnych zapisów. W instytucji tej można również zgłosić inne nieuczciwe praktyki ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. Wielu klientów kupujących różnego rodzaju ubezpieczenia obawia się o to, czy nie padnie ofiarą niedozwolonych praktyk ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Problemy mogą pojawić się  zarówno na etapie wyboru oferty, podpisywania umowy czy podczas wnioskowania o wypłatę należnego odszkodowania. Na szczęście każdy klient może skorzystać z rozwiązania, jakim jest skarga na ubezpieczyciela, którą może złożyć w odpowiednich instytucjach. Pozwoli to zwiększyć szanse na dochodzenie swoich praw.

Dodaj komentarz