SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Pożyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Pożyczenie auta a OC

Dość często zdarza się sytuacja, gdy samochodem jeździ inny kierowca niż właściciel. Podczas zawierania umowy na polisę OC z ubezpieczycielem powinien on zostać poinformowany o tym fakcie. Jest to konieczne, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą pojawić się wtedy, gdy kierowca niebędący właścicielem pojazdu spowoduje kolizję lub wypadek. Dowiedz się, dlaczego warto zgłosić do ubezpieczenia wszystkie osoby, które będą jeździły Twoim samochodem.

Z samochodu bardzo często oprócz samego właściciela korzystają również członkowie jego rodziny, a niekiedy również znajomi. Ubezpieczenie OC przypisane jest do pojazdu, a nie konkretnego kierowcy. Jeśli więc bliska Ci osoba spowoduje Twoim samochodem kolizję czy wypadek, to naprawa szkód zostanie ściągnięta z Twojej polisy. Sprawdź, jak uchronić się przed taką sytuacją i nie stracić swoich zniżek.

Zadbaj o sporządzenie umowy o użyczenie

Jeśli pożyczasz swój samochód bliskiej osobie tylko na krótki czas, to najczęściej robisz to bez żadnych formalności. Warto jednak pomyśleć o sporządzeniu umowy o użyczenie samochodu, jeśli ma to trwać przez dłuższy czas. Taki dokument to rodzaj zabezpieczenia zarówno dla właściciela, jak i kierowcy, który będzie jeździł pojazdem.

Umowa użyczenia powinna zawierać następujące elementy:

  • dane użyczającego i biorącego,
  • informacje dotyczące samochodu,
  • stan pojazdu, w tym wszystkie jego wady,
  • czas trwania umowy,
  • informacje o odpowiedzialności biorącego za samochód,
  • dokładne warunki zwrotu.

Tak sporządzona umowa może pomóc uniknąć wielu problemów zarówno użyczającemu, jak i biorącemu.  Co ważne, należy pamiętać o tym, że w trakcie trwania umowy osoba pożyczająca swój samochód może w każdej chwili poprosić o jego zwrot, jeśli tylko będzie potrzebować go do własnych celów.

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu. Jeśli więc jego kierowca spowoduje wypadek lub kolizję, to wszelkie koszty naprawy szkód wyrządzonych osobom poszkodowanym zostaną pokryte z polisy właściciela samochodu. W takiej sytuacji użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC jest niekorzystne dla właściciela. Traci on bowiem swoje zniżki, a kolejna składka, jaką będzie musiał zapłacić, znacząco wzrośnie.

Dość często stosowaną praktyką jest ubezpieczenie samochodu przez doświadczonego kierowcę, który ma na swoim koncie wiele lat bezszkodowej jazdy i udostępnienie go do użytku innych osób. To rozwiązanie tylko na pierwszy rzut oka jest korzystne. W praktyce może natomiast wiązać się z wieloma problemami.

Jeśli kierujący pojazdem spowoduje szkodę, to co prawda właściciel samochodu nie pokryje kosztów ich naprawy z własnej kieszeni. Ubezpieczyciel może jednak żądać w takiej sytuacji rekalkulacji składki. Polega to na ponownym przeliczeniu wysokości składki. Ubezpieczyciel pod uwagę weźmie przede wszystkim to, że pojazdem jechała osoba nieuwzględniona w ubezpieczeniu. W takim przypadku użyczenie samochodu a ubezpieczenie będzie miało na nie negatywny wpływ. Spowoduje nie tylko znaczny wzrost wysokości składki, ale i utratę wszystkich zniżek.

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC – co grozi za niezgłoszenie kierowcy?

Nie zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich kierowców wiąże się nie tylko z wyższą składką czy utratą zniżek. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku prawem, niewskazanie osoby, której pojazd przekazano do kierowania lub użytkowania, grozi grzywna w wysokości do 4000 zł do 30000 zł w przypadku, gdy będzie on uczestniczył w zdarzeniu drogowym zakwalifikowanym jako przestępstwo. Kara ta wynosi co najmniej 2000 zł w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeszcze surowsze kary czekają na właścicieli pojazdów, które zostały użyczone osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, bez uprawnień lub tym, które uciekły z miejsca zdarzenia. Jeśli taki kierowca spowoduje wypadek bądź kolizję, to właściciel może zostać obciążony regresem ubezpieczeniowym. Oznacza to, że będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi równowartość wypłaconego osobom poszkodowanym odszkodowania.

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie – jak robić to bezpiecznie?

Użyczenie samochodu bez poinformowania o tym ubezpieczyciela może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe. Niekiedy jednak samo zgłoszenie także nie jest opłacalnym rozwiązaniem. Jeśli właściciel pojazdu ma zgromadzone zniżki, a kierowca zgłoszony do ubezpieczenia spowoduje nim szkodę, to i tak straci do nich prawo. Jest to niekorzystne również dla kierowcy niebędącego właścicielem samochodu. Nawet jeśli będzie on jeździł ostrożnie i bezszkodowo, to zniżki będą gromadzone wyłącznie na koncie właściciela.

Rozwiązaniem w tej sytuacji, które może okazać się najkorzystniejsze, jest ustanowienie współwłasności. Jest to szczególnie opłacalne dla młodych i niedoświadczonych kierowców. Jeśli współwłaścicielem zostanie kierowca, który ma prawo jazdy od wielu lat, to składka na ubezpieczenie OC będzie znacznie niższa. W takim przypadku również współwłaściciel zbiera swoje zniżki za bezpieczną jazdę.

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie AC – czym ma na nie jakiś wpływ?

To, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgłoszonego do polisy kierowcę, zależy wyłącznie od wewnętrznych przepisów towarzystwa oraz zapisów w umowie. Niekiedy zdarza się, że ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w takiej wysokości, aby pokryło ono szkody. Jednocześnie jednak dochodzi do rekalkulacji składki. W wyniku tego kolejna polisa AC jest znacznie droższa. Może jednak zdarzyć się również tak, że ubezpieczyciel znacząco zmniejszy wysokość odszkodowania lub całkowicie odmówi jego wypłaty. Użyczenie na dłuższy czas samochodu innemu kierowcy bez powiadamiania o tym ubezpieczyciela nie jest dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji warto pomyśleć o ustanowieniu współwłasności pojazdu, co jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron. Pozwoli uniknąć wielu problemów, a jednocześnie umożliwia sprawiedliwe gromadzenie zniżek za bezszkodową jazdę.

Dodaj komentarz