SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Kierowca wpadł w poślizg – co z odszkodowaniem?

Wpadnięcie w poślizg

Niekorzystne warunki pogodowe w miesiącach zimowych sprzyjają kolizjom. Oblodzona nawierzchnia często powoduje, że kierowcy tracą panowanie nad autem i wpadają w poślizg. Czy wtedy należy im się odszkodowanie z tytułu OC za powstałe szkody i czy da się udowodnić winę zarządców dróg za uszkodzenia auta? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Kierowca wpadł w poślizg: czy należy mu się odszkodowanie z OC?

Wielu kierowców zastanawia się: Wpadłem w poślizg. Czy należy mi się odszkodowanie? Otóż ubezpieczenie OC chroni kierowcę samochodu przed poniesieniem konsekwencji finansowych związanych ze spowodowaniem przez niego wypadku, którego skutkiem jest np. uszkodzenie ciała poszkodowanych lub zniszczenie ich mienia.

W przypadku złych warunków atmosferycznych za przyczynę zdarzeń drogowych takich jak wpadnięcie w poślizg najczęściej uznaje się niewłaściwe dostosowanie prędkości do aktualnie panującej pogody. W takim momencie uzyskanie odszkodowania z OC staje się praktycznie niemożliwe. Wynika to z faktu, że szkody na skutek poślizgu są przez ubezpieczyciela kwalifikowane jako powstałe wyłącznie z winy nieostrożnego kierowcy.

Wtedy jedyną opcją jest wykazanie, że poślizg był efektem wyraźnych zaniedbań ze strony zarządców dróg. Zimą w przypadku nieposypanej drogi odszkodowanie prawdopodobnie zostanie przyznane, o ile zdarzenie nie miało miejsca np. podczas śnieżycy.

O odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogą starać się osoby, których pojazd uległ zniszczeniu na skutek zderzenia z innym kierowcą. Oznacza to, że gdy czyjeś auto wpadło w poślizg na oblodzonej drodze i uderzyło w innego uczestnika ruchu drogowego, poszkodowany właściciel pojazdu może starać się o odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia. W takiej sytuacji do uzyskania wypłaty zadośćuczynienia konieczne jest wykazanie winy innego kierowcy. Z tego powodu, gdy inne auto wpadło w poślizg i doszło do kolizji, należy bezzwłocznie wezwać policję. Tylko w taki sposób można później przedstawić ubezpieczalni dokumenty poświadczające, że sprawca nie dostosował prędkości do trudnych warunków na drodze.

Kierowca wpadł w poślizg: autocasco

Jak już wiadomo sprawca zderzenia z innym pojazdem lub nieruchomym obiektem, np. z drzewem, na skutek wpadnięcie w poślizg nie może liczyć na odszkodowanie z OC. Takie zdarzenie niemalże zawsze jest spowodowane zignorowaniem aktualnych trudnych warunków na drodze. Na rekompensatę mogą jednak liczyć ci kierowcy, którzy zaopatrzyli się w dobrowolne ubezpieczenie autocasco.

AC uwzględnia pomoc finansową w przypadku szkód powstałych na skutek nierozważności kierowcy. Chroni właściciela pojazdu przed poniesieniem kosztownych konsekwencji zdarzeń takich jak np. wpadnięcie w poślizg i uszkodzenie pojazdu. Aby zabezpieczyć się na skutek m.in. zniszczeń będących wynikiem stracenia panowania nad samochodem na oblodzonej drodze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie autocasco.

Przy podpisywaniu umowy AC należy dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. W ubezpieczalniach częstą praktyką jest obniżanie odszkodowania o określoną wartość procentową, w momencie powstania szkody w efekcie złamania przepisów ruchu drogowego, np. przekroczenia prędkości. W większości spraw po stwierdzeniu przez ubezpieczyciela przyczynienia się kierowcy do zaistnienie szkody, suma rekompensaty zostaje zmniejszona o 10-20%.

Nieposypane drogi a odszkodowanie

Wielu kierowców po utracie panowania nad samochodem na śliskiej jezdni poszukuje sposobu, by uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie mienia. Okazuje się jednak, że ubezpieczalnie w miesiącach zimowych nie od razu winą za oblodzenie jezdni obarczają zarządców dróg. W takiej sytuacji niezbędne jest wykazanie, że niebezpieczne warunki na drodze były skutkiem rażących zaniedbań. Kierowca musi więc udowodnić, że akurat tą jezdnią od wielu dni nie przejeżdżał pług lub nie była posypywana piaskiem czy solą w celu zmniejszenia ryzyka poślizgu. Dowodami mogą być dokumentacja fotograficzna z miejsca wypadku, raport policji lub poświadczenie osób mieszkających na tym terenie.

Jeśli uda się zebrać niezbędne dowody, należy ustalić zarządcę drogi, na której kierowca wpadł w poślizg oraz to, w jakiej ubezpieczalni ma on wykupione OC. W przypadku dróg krajowych będzie to Generalny Dyrektor Dróg i Autostrad, za drogi wojewódzkie odpowiada zarząd województwa, za powiatowe zarząd powiatu, a za gminne — burmistrz, prezydent lub wójt. Po zdobyciu danych towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela. W razie uzyskania negatywnej odpowiedzi można również próbować skontaktować się z samym zarządcą. Jeśli odmowa nadal zostanie podtrzymana, pozostaje jedynie droga sądowa.

W przypadku, gdy do wypadku doszło w czasie intensywnych opadów śniegu lub gołoledzi, uzyskanie odszkodowania za nieposypane drogi staje się bardzo mało prawdopodobne. Wynika to z faktu, że przy tak trudnych warunkach pogodowych zarządcy nie są w stanie skutecznie zabezpieczyć wszystkich tras. Oznacza to, że kierowca w czasie zawiei czy śnieżycy, powinien zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drodze i własnych umiejętności.

Co z odszkodowaniem dla pasażerów, gdy kierowca wpadł w poślizg?

O ile kierowcy, który wpadł w poślizg i spowodował wypadek, prawie nigdy nie należy się odszkodowanie OC, o tyle jego pasażerowie jak najbardziej mogą ubiegać się o rekompensatę. W momencie doznania szkody podczas kolizji, można zgłosić swoje roszczenia do ubezpieczyciela, u którego polisę wykupił sprawca. W takiej sytuacji zazwyczaj dużo łatwiej o odszkodowanie, ze względu na brak konieczności wykazywania winy kierowcy. Taka sama zasada odnosi się do zdarzenia, podczas którego jadący za szybko kierowca na skutek poślizgu uderzył w auto osoby, która jechała zgodnie z przepisami, lub potrącił pieszego. W obu przypadkach odszkodowanie z OC nierozważnego kierowcy powinno zostać przyznane pokrzywdzonym w zdarzeniu.

Dodaj komentarz