SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Karta Dużej Rodziny a zniżki w ubezpieczeniu OC samochodu

Karta dużej rodziny - zniżki w ubezpieczeniu

Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim, bezpłatnym programem dla rodzin wielodzietnych. Daje dostęp do rabatów przyznawanych przez liczne firmy państwowe i prywatne. Dokument uprawnia m.in. do zakupu tańszych ubezpieczeń. Oferta obejmuje zarówno polisy turystyczne, mieszkaniowe, na życie, jak i komunikacyjne. Przeczytaj i dowiedz się, jakie zniżki przysługują uczestnikom programu w zakresie ubezpieczenia OC.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to program rządowy działający od 2014, pozwalający na korzystanie z licznych zniżek niemalże we wszystkich dziedzinach życia. Co ważne, uczestnictwo w nim nie jest warunkowane wielkością dochodu, jak ma to miejsce w przypadku większości projektów prorodzinnych. Możliwość skorzystania z Karty Dużej Rodziny obejmuje również rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty nie dostaną jednak rodzice, którzy w sposób sądowny zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub prawa te zostały im ograniczone.

Z dokumentu korzystać mogą rodziny składające się z matki i ojca (lub jednego z rodziców) i co najmniej trójki dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a wszystkie dzieci do momentu uzyskania pełnoletności. W przypadku dzieci uczących się, okres obowiązywania karty wydłuża się do 25. roku życia, a dla dzieci z niepełnosprawnością — nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to dokument, który jest źródłem oszczędności pod wieloma względami. Osoby mające kartę zyskują przywileje zarówno korzystając z usług firm państwowych, jak i z prywatnych. Miejsca biorące udział w programie są oznaczone specjalną nakleją z napisem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Gdzie można znaleźć takie sygnatury? Niemalże na każdym kroku.

Ze zniżek wynikających z uczestnictwa w projekcie można skorzystać podczas tankowania na stacjach paliw, podróżując pociągiem, robiąc zakupy w sklepie spożywczym, a także odwiedzając liczne instytucje kultury. Rabaty przewidziane są też w firmach zajmujących się dostarczaniem energii elektrycznej i gazowej. Mnóstwo placówek, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, czy ośrodki szkoleniowe również uwzględnia specjalne ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Oprócz wymienionych firm i instytucji, partnerami Karty Dużej Rodziny są też firmy ubezpieczeniowe. Uczestnicy programu liczyć mogą na specjalne oferty polis mieszkaniowych, turystycznych, na życie oraz komunikacyjnych.

Jakie zniżki na OC przysługują osobom z Kartą Dużej Rodziny?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, wyliczając polisę OC samochodu, biorą pod uwagę kilka zmiennych. Na wysokość składki wpływają dane dotyczące kierowcy, informacje o pojeździe oraz zsumowane zniżki. Kupując OC z Kartą Dużej Rodziny, można liczyć na atrakcyjne rabaty w 2 różnych firmach ubezpieczeniowych. Oto bonifikaty, przygotowane przez ubezpieczalnie:

  • Link 4 oferuje 5% rabatu przy podpisywaniu umowy na zakup OC lub pakietu OC+AC oraz 50% na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego NNW;
  • TUW, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych proponuje zniżkę w wysokości 15% na zakup ubezpieczeń OC i AC;

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny warto wykorzystywać w różnych sytuacjach, również przy zakupie ubezpieczenia OC. Z uwagi na fakt, że rodzicom przysługują one dożywotnio, w skali kilku lat można w ten sposób zaoszczędzić całkiem sporą sumę pieniędzy.

Czy OC z Kartą Dużej Rodziny jest tańsze?

Wykorzystanie zniżek z Karty Dużej Rodziny na zakup ubezpieczenia samochodu pozwala na zmniejszenie wysokości składki. Mimo to na finalną cenę OC wpływa szereg innych czynników, które w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych są zupełnie inaczej interpretowane. Oznacza to, że mimo atrakcyjnych rabatów w dwóch wymienionych towarzystwach, cena polisy w innej firmie niebędącej partnerem programu, może okazać się niższa.

Ubezpieczyciele wyliczają składkę OC na podstawie m.in. wieku kierowcy i jego doświadczenia za kółkiem, pojemności silnika ubezpieczanego auta, liczby lat bezszkodowej jazdy. Wszystkie te kwestie warunkują kwotę potrzebną na opłacenie składki, a jej wysokość może się różnić w zależności od ubezpieczalni o nawet kilkaset złotych. W przypadku tego obowiązkowego ubezpieczenia najlepiej wybrać najtańszą z ofert, bo zakres ochrony gwarantowanej w ramach OC jest tożsamy we wszystkich firmach.

Dlatego też poszukując OC z Kartą Dużej Rodziny, warto porównać kilka ofert od różnych ubezpieczycieli i wybrać tą najbardziej atrakcyjną pod względem finansowym. Można wykorzystać do tego jedno z licznych narzędzi dostępnych online. Mowa tu o porównywarkach OC i AC, które w oparciu o podstawowe dane przedstawiają zestawienie ofert od różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu można w łatwy i szybki sposób znaleźć najtańsze ubezpieczenie dla swojego samochodu za pośrednictwem internetu.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Rodziny spełniające wymagania niezbędne do założenia Karty Dużej Rodziny mogą złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie gminy bądź miasta, odpowiadającym miejscu zamieszkania. Chcąc uzyskać kartę drogą elektroniczną, należy skorzystać z platformy Emp@tia. Używanie serwisu wymaga dostępu do profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Utworzenie profilu zaufanego jest bezpłatne, a najłatwiej zakłada się go za pośrednictwem bankowości internetowej. Niestety nie wszystkie banki oferują tego rodzaju usługę, dlatego też można do tego wykorzystać rządową stronę internetową. Takie rozwiązanie wymaga osobistego stawienia się w jednym z punktów potwierdzających w celu weryfikacji tożsamości. Składając pismo, trzeba pamiętać o załączeniu oświadczenia o braku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, a także w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci — dokumentu określającego planowany termin zakończenia edukacji. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dodatkowo muszą dostarczyć oryginał lub kopie postanowienia o przejęciu opieki nad małoletnimi.

Dodaj komentarz