SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC?

Droga, auto - większe odszkodowanie

Kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku samochodowym, często zmagają się z traumą i dużym stresem – niezależnie od tego, czy kolizja była poważna, czy doszło wyłącznie do niewielkiej szkody. Kolejnym etapem po wydarzeniu drogowym jest dochodzenie swoich praw oraz odszkodowania z polisy sprawcy. Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Czy jest to możliwe? Przekonaj się.

Jakie kroki należy podjąć po zdarzeniu drogowym?

Kierowcy, którzy uczestniczyli w zdarzeniu drogowym, powinni pamiętać, że to między innymi od nich zależy jak szybko i w jakiej wysokości otrzymają odszkodowanie od ubezpieczyciela. Podstawą będzie przede wszystkim zgromadzenie dowodów, które następnie będzie można przedstawić ubezpieczycielowi. Warto także wiedzieć, że zdarzenia drogowe dzielą na dwie kategorie. Są to:

  • kolizja,
  • wypadek.

Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w którym nie ma osób poszkodowanych – rannych. Często sytuacja jest na tyle mało skomplikowana, że sam sprawca przyznaje się do winy, gdyż nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Zdarzenie tego typu najczęściej kończy się porozumieniem obu stron i spisaniem standardowego oświadczenia. W celu uzyskania odszkodowania konieczne jest zawarcie w dokumencie wszelkich niezbędnych informacji. Te dotyczą nie tylko pojazdów, ale także samych kierowców. W oświadczeniu ze zdarzenia koniecznie należy jak najdokładniej opisać całą sytuację, która miała miejsce. Dostępne w sieci przykładowe oświadczenia z wypadków mają dodatkowo miejsce na naszkicowanie przebiegu zdarzeń. W dokumencie należy również wskazać, kto jest sprawcą zdarzenia, a kto osobą poszkodowaną. Jeżeli na miejscu byli świadkowie, warto uwzględnić także ich i podać ich dane. Na wszelki wypadek kierowca może dodatkowo wykonać kilka zdjęć telefonem. Odbywa się to w celu dokładniejszego udokumentowania zdarzenia oraz powstałych w jego wyniku szkód.

Jednak co w sytuacji, w której obie strony przekonane są o tym, że to nie one zawiniły w danej sytuacji? W takim przypadku nie warto podejmować zbędnych dyskusji. Brak porozumienia pomiędzy dwom kierowcami najlepiej rozwiąże wezwany patrol policyjny. Nie spisuje się wcześniej wspomnianego oświadczenia. Policjanci rozwiązują sytuację na podstawie wywiadu z uczestnikami zdarzenia i śladami na miejscu.

W sytuacji, w której doszło do wypadku i na miejscu są osoby ranne, nie ma możliwości posłużenia się jedynie dokumentem oświadczenia. Wówczas absolutnie niezbędny jest udział nie tylko policji, ale jeżeli sytuacja tego wymaga również pogotowia oraz straży pożarnej. To po stronie funkcjonariuszy leży wówczas zabezpieczenie wszelkich śladów zdarzenia drogowego oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Kiedy należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia?

Zastanawiasz się, kiedy możesz się starać o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia? Kroki ku otrzymaniu wypłaty należytych środków można podjąć już w momencie otrzymania notatki policyjnej, jeżeli na miejsce wezwano funkcjonariuszy. Po poinformowaniu ubezpieczyciela sprawcy można starać się o uzyskanie należytych środków na podstawie złożonego wniosku. Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Przede wszystkim, nie należy zwlekać ze zgłoszeniem zaistniałej szkody. Odkładając decyzję w czasie, można zostać posądzonym przez ubezpieczyciela o chęć wzbogacenia się poprzez zwiększenie rozmiaru zaistniałej w zdarzeniu szkody. Motywowane będzie to między innymi poruszaniem się samochodem, w którym doszło do uszkodzenia, a tym samym przyczynianiem się do pogłębiania się stanu uszkodzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zgłoszenie kolizji lub wypadku do ubezpieczyciela sprawcy i skorzystanie z jego polisy OC, osoba poszkodowana ma aż 3 lata. Nie warto jednak zwlekać do ostatniej chwili i najlepiej jak najszybciej zgłosić fakt zdarzenia. Jest to przede wszystkim gwarancja na szybsze rozpatrzenie wniosku, ale także możliwość uzyskania wyższych środków. Wynika to ze znacznie lepszego odtworzenia przebiegu zdarzenia.

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla kierowcy, który w zdarzeniu jest osobą poszkodowaną, jest możliwość zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy, od razu z miejsca zdarzenia – telefonicznie. Warto również sprawdzić, czy ubezpieczyciel sprawcy ma specjalny formularz kontaktowy. Bardzo często występuje tam opcja dodania dodatkowych plików, dzięki czemu od razu można wgrać zdjęcia z miejsca zdarzenia i znacznie przyspieszyć cały proces uzyskiwania odszkodowania.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia?

Uzyskanie większego zwrotu z polisy sprawcy zdarzenia zależy przede wszystkim od znajomości przepisów. Osoby poszkodowane często nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Korzystniejsze dla ubezpieczyciela wypłacającego środki, jest również nieinformowanie drugiej strony o możliwościach, jakie mu przysługują. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na swoje prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 363. § 1, naprawa zaistniałej szkody powinna być wykonana zgodnie z wyborem osoby poszkodowanej. Oznacza to między innymi przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia lub też wypłacenie środków potrzebnych do uzyskania takiego efektu. W praktyce oznacza to, że w momencie otrzymania kosztorysu przedstawionego przez ubezpieczyciela, nie należy od razu zgadzać się na zaproponowane warunki. Kierowca powinien dodatkowo sprawdzić, czy wyliczenia zgadzają się z realnymi cenami. Jeżeli okaże się, że ubezpieczyciel znacznie zaniżył koszty naprawy, wówczas należy odrzucić zaproponowane przez niego rozwiązanie. W takiej sytuacji warto również zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienia zaistniałych różnic.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela warto poprzeć zapisem ustawy z 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Od daty złożenia stosownego pisma do ubezpieczyciela, ma on 30 dni na odniesienie do reklamacji. Jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, czas oczekiwania na decyzję zwrotną od ubezpieczyciela może się jednak wydłużyć nawet do 60 dni.

Dodaj komentarz