SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Czy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji?

Kolizja samochodowa - współwłaściciel a zniżki

Ceny polis OC dla młodego kierowcy sięgają często kwoty kilku tysięcy złotych. W tej sytuacji duże znaczenie mogą mieć zniżki za długą i bezszkodową jazdę, które posiada współwłaściciel samochodu. Dla wielu osób z krótkim stażem w prowadzeniu pojazdu sytuacja, w której własność auta jest dzielona z inną, bardziej doświadczoną osobą, jest więc niezwykle korzystna. Co jednak dzieje się wówczas, gdy kierujący doprowadzi do szkody? Czy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji? W naszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie oraz przybliżyć tematykę zniżek w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów.

Zniżki i zwyżki w ubezpieczeniu OC właściciela pojazdu mechanicznego

Zniżki w wysokości składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdu mechanicznego nie została uregulowana w żadnym przepisie prawnym, a ich stosowanie ma głównie charakter marketingowy – za ich pomocą towarzystwa ubezpieczeniowe starają się przyciągać kierowców, w stosunku do których prawdopodobieństwo konieczności wypłaty odszkodowania jest najniższe.

Z drugiej strony zdarzają się również sytuacje odwrotne – niektórzy z ubezpieczycieli starają się zniechęcić pewne grupy posiadaczy pojazdów do zawierania umów, stosując dla nich podwyższone taryfy.

Wśród najczęściej stosowanych zniżek spotyka się te, związane z:

  • bezszkodowym prowadzeniem pojazdu,
  • ubezpieczeniem przez tego samego klienta kolejnego samochodu w tym samym towarzystwie,
  • zakupem polisy przez internet,
  • płatnością kartą.

Wśród czynników związanych z podwyższeniem wysokości składki ubezpieczeniowej można natomiast wskazać młody wiek posiadacza lub współwłaściciela pojazdu oraz fakt, że posiada on prawo jazdy od niedawna.

Bezszkodowa jazda a zniżki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Szczególne znaczenie w kalkulacji składki mają przede wszystkim – ze względu na wysokość, jaką mogą osiągnąć – zniżki za bezszkodową jazdę. Zdarza się, że sięgają nawet 70% wartości wyjściowej, więc dla wielu osób ich posiadanie jest szansą na osiągnięcie dużych oszczędności przy zakupie ubezpieczenia. Warunkiem osiągnięcia tak wysokich upustów jest brak szkód przez co najmniej kilka lat – każda kolizja, bez względu na rozmiar, może odebrać lub ograniczyć wysokość zniżek, udzielanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Teoretycznie każdy z kierowców powinien sukcesywnie pracować na wysokość upustów we własnym zakresie, jednak istnieje pewna droga na skróty: można skorzystać ze zniżki OC współwłaściciela pojazdu. 

Współwłaściciel a zniżki w OC

Dla młodego kierowcy nie może istnieć chyba lepsza sytuacja niż posiadający wysokie zniżki OC współwłaściciel samochodu. W praktyce wiele osób decyduje się uczynić właścicielami udziału w swoim pojeździe członka rodziny – właśnie ze względu na możliwość skorzystania z niższych składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli bowiem samochód posiada więcej niż jednego posiadacza, towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle uwzględniają w wysokości naliczonych składek ubezpieczeniowych wypracowaną przez każdą z tych osób zniżkę. Może to przykładowo dotyczyć – i często dotyczy – sytuacji, gdy jedna z nich posiadała już wcześniej inny pojazd mechaniczny.

Oczywiście wiele innych czynników również wpływa wówczas na wysokość składki. Fakt, że pojazd ma współwłaściciela nie spowoduje na pewno, że towarzystwo zrezygnuje z uwzględnienia w cenie polisy ryzyka, związanego z faktem, że jednym z posiadaczy jest kierowca ze stosunkowo krótkim stażem lub w młodym wieku. Jednak nawet przy skalkulowaniu tych czynników składka będzie znacząco niższa niż wówczas, gdy posiadający zniżki OC współwłaściciel nie zostanie uwzględniony jako czynnik, ograniczający ryzyko wystąpienia szkody.

Co ciekawe, dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych znaczenie ma też miejsce, jakie zajmuje współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym. W praktyce najbardziej opłacalna jest sytuacja, gdy na pierwszej pozycji znajdzie się bardziej doświadczony współwłaściciel a zniżki drugiego z kolei są niższe. Pozwala to na przeniesienie takiej kolejności do polisy większości towarzystw ubezpieczeniowych. Z czego wynika ta sytuacja? Zwykle to osoba z pierwszego miejsca jest uznawana za głównego właściciela pojazdu. Jej zniżki rzutują więc na wysokość całej składki OC w znacznie większym stopniu niż analogiczne upusty osoby z pozycji drugiej.

Ustanowienie współwłasności pojazdu

Ustanowienie współwłasności pojazdu może nastąpić na kilka różnych sposobów. Najprostszą drogą do tego jest wskazanie dwóch lub więcej nabywców w umowie kupna-sprzedaży. Wówczas już w momencie rejestracji samochód posiada kilku właścicieli, nie są więc potrzebne dalsze zabiegi.

Jeżeli jednak młody kierowca nabył już samochód i zarejestrował go, po czym zdecydował się na ustanowienie współwłaściciela – konieczne będzie przeniesienie własności udziału w pojeździe. Najprostszą drogą do tego jest sporządzenie umowy darowizny. Jest to rozwiązanie często spotykane, zwłaszcza wówczas, gdy współwłaścicielem ma zostać członek rodziny kierowcy – ze względu na kwestie, związane z opodatkowaniem jest to w wielu sytuacjach najkorzystniejsze rozwiązanie.

Czy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji?

Kolizja nie powoduje automatycznej utraty wszystkich posiadanych zniżek. Najczęściej towarzystwa odbierają 10% zniżki za spowodowanie szkody, jednak jeżeli sytuacja taka zdarzy się częściej niż raz w ciągu roku, utrata zniżki może sięgnąć 30%. Jak wspomniano wcześniej, kwestie te nie są regulowane przez odrębne przepisy, każdy z ubezpieczycieli ma więc możliwość ustanowienia swojej indywidualnej polityki w tej kwestii.Posiadający wysokie zniżki OC współwłaściciel samochodu może doświadczyć ich utarty w równym stopniu, co młody kierowca. Z tego względu najczęściej współwłaścicielem pojazdu zwykle ustanawiana jest osoba z najbliższej rodziny. Również wspomniane wcześniej kwestie związane z opodatkowaniem ewentualnego przeniesienia własności udziału w pojeździe wpływają na popularność tego rozwiązania.

Dodaj komentarz