SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Brak informacji o aktualnej polisie w bazie CEPiK – co zrobić?

CEPiK brak informacji o polisie

Czy wiesz, że zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego właściciela pojazdu? Niezależnie od tego, czy masz samochód osobowy, czy ciężarówkę – co roku musisz opłacić polisę przed zakończeniem trwania obecnej umowy. To pozwoli Ci zachować ciągłość ochrony. Jednak czasami, mimo uregulowania składki, w bazie CEPiK widnieje informacja o braku OC. Zastanawiasz się, co robić? Podpowiadamy!

Brak informacji o aktualnej polisie – czy to możliwe?

Wszystkie informacje dotyczące samochodów i innych środków transportu, np. odnośnie do ubezpieczenia, są przekazywane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, tj. CEPiK oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli UFG. Do ich bazy danych mają dostęp np. funkcjonariusze policji. Dzięki temu policjanci mogą Cię zatrzymać i bez większych problemów sprawdzić, czy auto ma ważne OC. To oznacza, że nie musisz wozić ze sobą papierowego potwierdzenia zawarcia umowy na ubezpieczenie.

Co jednak, kiedy podczas kontroli okaże się, że w bazie CEPiK czy UFG nie ma informacji o polisie? Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli nie zawarłeś umowy na nowe ubezpieczenie w wyznaczonym terminie.

Inną przyczyną może być fakt, że towarzystwo (w skrócie TU) nie przekazało do urzędu informacji o zawartej umowie. Zazwyczaj dzieje się to po:

  • zakupie OC w nowej firmie – TU ma 14 dni na przekazanie informacji o wykupieniu ubezpieczenia. Jeśli z tym zwleka, system może uznać, że samochód nie jest objęty ochroną, ponieważ termin ważności starej polisy dawno minął;
  • TU lub UFG przekazało CEPiK błędne dane – nawet drobna pomyłka, np. w numerze PESEL może sprawić, że funkcjonariusz nie będzie w stanie znaleźć Cię w systemie. Przez to może domniemywać, że nie wykupiłeś polisy.

Jeśli dopełniłeś wszystkich obowiązków, zachowaj spokój – nic Ci nie grozi. Wówczas brak informacji o zawarciu ubezpieczenia to tylko nieporozumienie, które należy jak najszybciej wyjaśnić z towarzystwem i UFG.

Brak informacji o OC – co dalej?

Jeśli nie zawarłeś umowy na OC, funkcjonariusz może nałożyć na Ciebie mandat. Jednak gdy wykupiłeś ubezpieczenie, możesz:

  • przedstawić dowód np. w postaci potwierdzenia wykonania przelewu – wówczas policjant odstąpi od nałożenia kary finansowej,
  • zażądać wyjaśnienia kwestii braku informacji o polisie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – na Twoją prośbę policjant złoży wniosek do instytucji o sprostowanie zaistniałych okoliczności. Kiedy UFG ustali, gdzie został popełniony błąd, dokona korekty danych w CEPiK, a w systemie wyświetli się informacja o ważnym OC.

W czasie, gdy w bazie danych nie ma informacji o zawarciu ubezpieczeniu, UFG może nałożyć na Ciebie karę za brak polisy. Pamiętaj, że możesz się odwołać od tej decyzji, jeśli jest ona niesłuszna – masz na to 30 dni. We wniosku należy przedstawić dowody na to, że umowa na OC została zawarta zgodnie z przepisami prawa, a opłata karna została naliczona w trakcie trwania ochrony. Jeśli UFG uzna, że masz rację, a błąd wynika np. z pomyłki towarzystwa, całkowicie anuluje karę.

Konsekwencje za nieważne OC – jakie grożą?

Jednak kara za brak OC nie zawsze jest bezzasadna. Jeśli świadomie nie wykupiłeś ubezpieczenia w odpowiednim terminie, czeka Cię wysoki mandat! Jego wysokość zależy od tego, jak długo trwała przerwa w ochronie oraz od tego, jaki rodzaj pojazdu nie był objęty polisą.

Szczegółowe informacje na temat kar za OC w 2022 roku znajdziesz w poniższej tabeli.

 Przerwa do 3 dniPrzerwa od 4 do 14 dniPrzerwa powyżej 14 dni
Samochód osobowy1 200 zł3 010 zł6 020 zł
Samochód ciężarowy1 810 zł4 520 zł9 030 zł
Motocykl i inne pojazdy200 zł500 zł1 000 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ufg.pl.

Pamiętaj! Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną także kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia. W 2023 roku podwyżki za brak ubezpieczenia OC np. na samochód osobowy będą wynosić odpowiednio: 150 zł (za brak OC do 3 dni), 370 zł (przerwa od 4 do 14 dni) i 750 zł (za brak polisy powyżej 14 dni).

Brak informacji o aktualnej polisie – jak tego uniknąć?

Zastanawiasz się, czy istnieją jakieś sposoby na to, żeby uniknąć kłopotów z brakiem informacji o OC w systemie? Aby zapobiec nieporozumieniom, możesz zawsze wozić przy sobie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia. Choć od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku noszenia przy sobie papierowych dokumentów, w przypadku braku informacji o OC w systemie potwierdzenie na piśmie może się przydać.

W tym celu wystarczy wydrukować dokumenty przesłane przez towarzystwo na adres e-mail, wyciąć stosowny fragment i umieścić go np. w portfelu. Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli zmieniłeś towarzystwo i nowa firma nie spieszy się z przekazaniem informacji do UFG. Dzięki temu podczas kontroli drogowej można łatwo wyjaśnić wszelkie nieścisłości i uniknąć nieprzyjemnej rozmowy z funkcjonariuszami.

Ponadto dobrym pomysłem jest także samodzielne sprawdzenie, czy informacja o zawarciu umowy pojawiła się w CEPiK. Możesz to zrobić np. za pośrednictwem:

  • strony internetowej wspomnianej instytucji – wystarczy wejść w zakładkę “historia pojazdu”. Brak informacji o aktualnej polisie wyświetli się od razu po wpisaniu wszystkich danych czyli numeru rejestracyjnego auta, numeru VIN i daty pierwszej rejestracji. To dobry sposób na to, żeby sprawdzić, czy polisa “trafiła” do bazy CEPiK, nawet jeśli nie jesteś właścicielem pojazdu;
  • aplikacji mPojazd – jest to część programu mObywatel. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje o pojeździe, przeglądach, a także polisie OC. Brak informacji o aktualnej polisie również się tam wyświetli. Warto jednak pamiętać, że informacje do aplikacji są przekazywane nawet z 30-dniowym opóźnieniem. Ponadto, aby mieć dostęp do aktualnych informacji, po uruchomieniu programu należy wybrać “odśwież” w dolnym menu. W aplikacji są zgromadzone informacje wyłącznie o tych autach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli po 14 dniach od zawarcia umowy na ubezpieczenie w systemie nadal nie wyświetliła się informacja o polisie, zwróć się natychmiast do towarzystwa i poproś o wyjaśnienia.  Pamiętaj! Brak obowiązkowej polisy jest surowo karany, dlatego nie ryzykuj i pamiętaj o zawarciu umowy na ubezpieczenie co roku. Jeśli mimo dopełnienia obowiązków, w bazach nie ma informacji o OC, trzeba to niezwłocznie wyjaśnić, aby uniknąć różnych nieporozumień.

Dodaj komentarz